10.08.2017

Tutustumiskurssi hälytysosastoon pyrkiville


14.12.2017

Hälytysosaston koulutusohjelma 2018


Hälytystehtävät
2016: 21 kpl
2017: 22 kpl


Hälytykset 2018

01.01.2018
Rakennuspalo, Turku

18.01.2018
Asemavalmius

30.01.2018
Asemavalmius

02.02.2018
Rakennuspalo, Kaarina

06.02.2018
Asemavalmius

17.02.2018
Rakennuspalo, Kaarina

Hälytysosasto


Hälytysosastossa toimii aktiivisesti noin parikymmentä henkeä. Palo

Palokunnan sammutusauto (K21) on oman asemansa lähialueen keskisuurissa palotehtävissä ensilähdössä lisäyksikkönä. Saamme näihin tehtäviin hälytyksen samanaikaisesti tehtävään hälytettävien ammattiyksiköiden kanssa.

Muissa tehtävissä toimimme pääsääntöisesti toisen lähdön palokuntana, eli hälytys tehtävään saadaan kun onnettomuuspaikalle tarvitaan lisäapua.

Usein isompien tai useiden päällekkäisten tilanteiden ajaksi alueen lähtövalmiutta tehostetaan miehittämällä sopimuspalokunnan asemia, tällöin puhutaan asemavalmiudesta tai reservistä. Asemavalmiutta ylläpidetään joko omalla asemalla tai vaihtoehtoisesti tekemällä valmiussiirto toiselle asemalle.

Palokunnalla on käytössään nostolavayksikkö (K26), jota voidaan pienen kokonsa ansiosta käyttää ahtaissa paikoissa, joihin isommalla nostolava-autolla ei pääse.

Hälytykset tulevat hälytysosaston jäsenille matkapuhelimeen. Iltaisin, öisin ja viikonloppuisin ensimmäisen auton tulee lähteä liikkeelle viiden minuutin sisällä hälytyksestä ja arkipäivisin kymmenessä minuutissa. Yksittäisille palokuntalaisille ei makseta toiminnasta henkilökohtaista korvausta, mutta harrastus sinällään on maksutonta.

Hälytysosastossa voi toimia täytettyään 18 vuotta ja käytyään sammutustyökurssin. Ennen kurssille pääsyä on suoritettava perehdyttämiskoulutus, joka yleensä tehdään harjoittelemalla hälytysosaston mukana.

Palokuntaan liittymiselle ei ole mitään erityisvaatimuksia. Suurin kynnys on yleensä ensimmäinen yhteydenotto. Jos asia kiinnostaa, yhteyttä voi ottaa palokunnan päällikköön tai tulla asemalle harjoitusiltana, jolloin saa lisätietoja.

17.2.2018