Nuoriso-osasto

Nuoriso-osastoomme kuuluu 10-16 -vuotiaita nuoria. Tällä hetkellä mukana on noin 15 poikaa ja tyttöä lähialueelta sekä hieman kauempaakin. Toimintaan osallistuva nuori oppii palo- ja pelastustoiminnan perusasioita. Lisäksi nuori oppii monia hyödyllisiä kansalaistaitoja, kuten alkusammutusta ja ensiapua ja sitä kautta saa valmiuksia ja taitoja toimia turvallisesti arkielämän yllättävissä tilanteissa.

Nuoret kokoontuvat tiistai-iltaisin koulujen lukukausien aikana ja harjoitukset käsittävät sekä oppitunteja että käytännön harjoituksia.  Viikkoharjoituksissa opetellaan esimerkiksi toimimista onnettomuustilanteissa, tutustutaan palokalustoon, harjoitellaan ensiaputaitoja ja alkusammutusta, perehdytään kodin paloturvallisuuteen sekä välillä otetaan rennommin ja vietetään aikaa yhdessä. Kesällä nuoriso-osasto osallistuu leireille yhdessä toisten palokuntien nuorten kanssa.

Palokuntanuoret osallistuvat myös turvallisuusviestintään ja järjestävät vuosittain marraskuun lopussa muiden osastojen tuella Päivä paloasemalla -tapahtuman.

Nuoriso-osaston kouluttajina toimivat nuoriso-osaston johtaja ja kouluttajat sekä apukouluttajina osaston yli 16-vuotiaat jäsenet, jotka saavat ikänsä puolesta osallistua myös hälytysosaston harjoituksiin.

Palokuntatoiminta on maksutonta ja palokunta antaa tarvittavat varusteet käyttöön.

Lisätietoja palokuntaharrastuksesta saa nuoriso-osaston johtajalta Henna Anderssonilta (sp. henna.andersson (at) rvpk.org, puh. 040 773 5259) tai tulemalla palokunnan talolle tiistai-iltana hieman ennen kello kuutta.