Palvelut

Palokunta kerää varoja toimintansa rahoittamiseksi mm. tekemällä erilaisia työsuoritteita kohtuullista korvausta vastaan. Kerätyillä varoilla ylläpidetään palokunnan asemaa ja kalustoa, kehitetään operatiivisia valmiuksia, tuetaan nuoriso-osaston toimintaa jne. Alla esimerkkejä mahdollisista mahdollisista palveluista.

Vedenajo

Emme suorita kaupallista vedenajoa. Kaikessa kaupallisen kuljetuksen tarpeessa tulee kääntyä paikallisten yritysten puoleen.

Palokuntatyöt

Purkutalojen poltot ja palovartiointitehtävät kuuluvat normaaliin repertuaariin. Risujen polttaminen onnistuu, tosin suosittelemme olemaan risujen osalta yhteydessä paikallisiin toimijoihin, jotta risut saadaan tehokkaasti energiakäyttöön.

Nostolava

Nostolava-automme avulla voimme hoitaa esimerkiksi rännien ja ikkunoiden puhdistuksia. Sivu-ulottuma on maksimissaan noin seitsemän metriä, joten autolla tulee päästä melko lähelle työkohdetta. Nostolavallamme pääsee käytännössä lähes kaikkiin sellaisiin paikkoihin, joihin pääsee tavallisella pakettiautolla.

Puunkaadot

Myös puunkaadot onnistuvat tarvittaessa ja turvallisesti.
Tulemme aina ensin paikanpäälle tarkistamaan kohteen ja varmistamaan, että kaato onnistuu turvallisesti.
Muistathan, että asemakaava-alueella puiden kaatoon tarvitaan kaupunginpuutarhurin lupa.

Lisätietoa lupa-asioista saa mm. Kaarinan kaupungilta.

Kantoapu

Meiltä saat kätevästi käsipareja kun tarvitset apua esimerkiksi muutossa.

Alkusammutus- ja turvallisuuskoulutus

Pystymme järjestämään alkusammutus- ja turvallisuuskoulutusta esimerkiksi talonyhtiöille, yrityksille tai harrastusryhmille. Koulutus räätälöidään tapauskohtaisesti.

Muuta

Olemme olleet edellämainittujen lisäksi mukana mm. elokuva-avustajina, sateentekijöinä, liikenteenohjaajina ja järjestysmiehinä, joten skaala on laaja.