Mukaan palokuntatoimintaan!

Hälytysosasto

Hälytysosaston toimintaan voi osallistua täysi-ikäinen, terve ja normaalikuntoinen henkilö. 16–18 -vuotiaat nuoret voivat osallistua toimintaan harjoittelijoina. Hälytysosaston jäsenet osallistuvat hälytystehtäviin koulutuksensa ja taitojensa mukaisesti. Jäsenet harjoittelevat pelastusalan taitoja viikoittain harjoituksissa ja kursseilla.

Hälytysosasto

Lisätiedot: Kalle Lehtonen, p. 0400 995 764


Nuoriso-osasto

Nuoriso-osaston toimintaan voi osallistua 10–16 -vuotias nuori. Nuori oppii monia hyödyllisiä kansalaistaitoja, kuten alkusammutusta ja ensiapua ja siten saa valmiuksia ja taitoja toimia turvallisesti arkielämän yllättävissä tilanteissa. Nuoret kokoontuvat viikoittain koulujen lukukausien aikana.

Mukaan nuorten toimintaan?

Lisätiedot: Henna Andersson, p. 040 773 5259


Turvallisuus- ja tukiosasto

Turvallisuus- ja tukiosaston toimintaan voi osallistua palokuntatoiminnasta kiinnostunut yli 16-vuotias henkilö.  Osasto toimii lähialueen turvallisuusviestijänä ja tukee oman palokuntamme hälytys- ja nuoriso-osaston toimintaa. Osasto kokoontuu joka kuukauden toisena maanantaina.

Turvallisuus- ja tukiosaston toiminta

Lisätiedot: Anni Liimatainen, p. 040 549 4907