12.5.2020 Nuoriso-osaston etäharjoitus: Palonaru ja solmut

Harjoituksen aiheena on palonaru ja solmut. Palonaru kuuluu toisen tasokurssin (TaKu 2) sisältöön ja solmut tasokursseihin 1 ja 3 (TaKu 1&3).

Ota tavoitteeksesi oppia yksi uusi solmu.


Tietoisku

Palonaru

Palonaru on karbiinihaalla varustettu köysi, jota säilytetään kelalla.

Palonarua käytetään esimerkiksi kaluston nostamiseen ja sitomiseen. Palonarua voidaan nimittää myös kalustonaruksi.

Palonarua ei käytetä korkealla työskentelyn apuvälineenä putoamisvaarallisissa tilanteissa eikä pelastamiseen tai pelastautumiseen hätätilanteissa. Näitä tilanteita varten on köysipelastuskalusto.

Palonarun osat

Palonarun osat ovat
– naru
– kela, jolla naru on
– silmuri, joka on narun päässä ja
– karbiini- eli jousihaka, joka on kiinni silmurissa.

Vanhoissa palonaruissa saattaa lisäksi olla narujarru, jota käytettiin hätäpoistumiseen ennen köysipelastuskaluston käyttöönottoa.

Palonarun kelaaminen

Palonaru laitetaan kelalle kelaa pyörittäen. Kelatessa tuetaan kelan toinen pää vartaloon, kierretään kelaa toisesta päästä ja ohjataan samalla sormilla naru järjestyksessä kelalle. Narua ei siis laiteta kelalle kiertämällä narua kelan ympäri, koska silloin naruun tulee kierteitä.

Palonarun lukitseminen

Jos halutaan estää palonarun ylimääräinen purkautuminen, palonaru voidaan lukita. Palonaru lukitaan tekemällä puolipolvi kelan ympärille. Puolipolvi estää narun purkautumisen kelalta.

Kantolenkki

Palonarua säilytetään kantolenkillä. Kun palonarussa on kantolenkki, sitä voidaan kantaa olalla kuten olkalaukkua. Kantolenkki on oikean pituinen kun palonaru on lonkan päällä.

Kantolenkin tekeminen aloitetaan kelaamalla ylimääräinen naru kelalle. Kantolenkistä tulee sopivan mittainen, kun jättää palonarua kantolenkkiä varten sen verran, että karbiinihaka makaa maassa ja kela on otsan korkeudella.

Kun sopiva narumäärä kantolenkkiä varten on löytynyt, taitetaan naru kaksinkerroin ja työnnetään se kelassa olevan korvakkeen läpi ensin ulkokautta ja sitten toiselta puolelta kelaa sisäkautta. Lopuksi karbiinihaka avataan ja kiinnitetään kelan korvakkeesta kurkistavaan narulenkkiin.

Kantolenkki on valmis! Kantolenkki puetaan karbiinihaka etupuolelle, koska haka on helpompi avata edestä, kun naru otetaan käyttöön.

Solmut

Käytettävien solmujen tulee olla tarkoitukseensa sopivia, vahvoja, pitäviä ja helposti avattavia.

Puolipolvi

Puolipolvea käytetään ohjaukseen esimerkiksi kalustonostoissa ja moottoriruiskun imuletkussa.

Puolipolvi (SPEK)

Leivonpää

Leivonpäätä käytetään kalustonostoissa.

Leivonpää (SPEK)

Siansorkka

Siansorkkaa käytetään erilaisissa kiinnityksissä.

Siansorkka (SPEK)

Jalussolmu

Jalussolmun avulla voidaan liittää kaksi köyttä yhteen.

Jalussolmu (SPEK)

Paalusolmu

Paalusolmussa on kiinteä ja kiristymätön lenkki, jolla voi kiinnittäytyä. Paalusolmua käytetään myös pintapelastajan ympärillä.

Paalusolmu (SPEK)
Paalusolmu vyötärölle (SPEK)

Kahdeksikko

Kahdeksikkoa voi käyttää päättösolmuna köyden päässä estämässä köyden kulkemista jonkin kohteen läpi. Tuplakahdeksikko eli kerrattu kahdeksikko muodostaa kiinteän lenkin ja mahdollistaa kiinnittäytymisen. Tuplakahdeksikkoa käytetään etenkin korkealla työskennellessä.

Kahdeksikko (SPEK)

Tehtäviä

Harjoittele solmuja

Mitkä seuraavista solmuista osaat jo?

   – leivonpää
   – siansorkka
   – jalussolmu
   – paalusolmu
   – kahdeksikko

Opettele vähintään yksi uusi solmu!


Solmumuistipeli


Palonaru


Extra – Solmuhaasteita

Siansorkka
Osaatko tehdä siansorkan yhdellä kädellä?

Kahdeksikko
Saatko kahdeksikon lassoamalla?

Lentopaalusolmu

Lentopaalusolmu on hieman eri solmu kuin perinteinen paalusolmu. Lentopaalusolmussa narun pää tulee ulospäin lenkistä.