14.4.2020 Nuoriso-osaston etäharjoitus: Palaminen ja sammutusmenetelmät

Harjoituksen aiheena on palaminen ja sammutusmenetelmät. Aiheet kuuluvat palokuntanuorten toisen tasokurssin (TaKu 2) sisältöön. Harjoitus koostuu tietoiskusta ja erilaisista tehtävistä. Voit valita, mitkä tehtävät teet.


Tietoisku

Palaminen

Palaminen on palavan aineen yhtymistä happeen. Nopeassa palamisessa syntyy lämpöä ja valoilmiö.

Aine voi palaa liekehtien tai hehkuen. Usein molemmat palamistavat esiintyvät joko peräkkäin tai samanaikaisesti. Esimerkiksi nuotiossa puu palaa alussa samanaikaisesti liekehtien ja hehkuen ja lopuksi jäljelle jäävä hiili palaa hehkuen.

Kiinteät ja nestemäiset aineet voivat palaa liekehtien vain, jos aine ensin hajoaa kaasumaiseen muotoon lämmön vaikutuksesta. Tätä kemiallista ketjureaktiota kutsutaan pyrolyysiksi.

Liekehtivä palo, liekkipalo
Hehkuva palo, hehkupalo

Palamisen edellytykset

Liekehtivä palo vaatii riittävästi lämpöä, riittävästi happea, palavaa ainetta ja katkeamattoman ketjureaktion.

Hehkupalo vaatii riittävästi lämpöä, riittävästi happea ja palavaa ainetta.

Sammutusmenetelmät

Sammuttaminen on palamisen edellytyksien poistamista. Tuli sammuu, kun yksikin palamisen edellytyksistä on poistettu.

Jäähdytys eli lämpötilan alentaminen onnistuu esimerkiksi suihkuttamalla vettä paloon. Palon voi tukahduttaa estämällä hapen pääsyn paloon esimerkiksi käyttämällä sammutuspeitettä. Sammutusraivaus on palavan aineen poistamista palokohteesta. Jauhesammuttimen jauheen sammutusvaikutus on ketjureaktion hidastaminen ja katkaisu eli inhibitio.


Tehtäviä

Päättele sammutusmenetelmä

Päättele mistä sammutusmenetelmästä on kyse. Kerää kirjaimet ja saat tarkastussanan.

Tarkastussana tarkoittaa savun ja kuumien palokaasujen poistamista suljetusta tilasta, kuten esimerkiksi asunnosta.

Totta vai tarua

Päättele jokaisen väitteen kohdalla, onko se totta vai tarua ja ota oikea kirjain talteen. Kirjaimista muodostuu tarkastussana.

Tarkastussana on ilmassa 21 %.

Pähkinä

Mikä liekeistä ei kuulu joukkoon?


Kuntohälytys

Tee kuntohälytystehtäviä vain terveenä!
Edellisen viikon tehtävien oikeat vastaukset

Pähkinä: