19.5.2020 Nuoriso-osaston etäharjoitus: Perusselvitys

Harjoituksen aiheena on perusselvitys. Perusselvitys kuuluu palokuntanuorten kolmannen tasokurssin (TaKu 3) sisältöön.

Tarvittaessa voit kerrata perustietoja alkuselvityksistä aiemmasta harjoituksesta, 24.3.2020 Selvitykset.


Tietoisku

Pelastusryhmä

Pelastusryhmä koostuu johtajasta, vähintään kolmesta ja enintään seitsemästä henkilöstä sekä tehtävän mukaisista ajoneuvoista ja kalustosta.

Tavoitevahvuus pelastusryhmälle on 1+5 eli ryhmänjohtaja sekä konemies, ykkönen, kakkonen, kolmonen ja nelonen. Ykkönen ja kakkonen muodostavat ensimmäisen pelastusparin ja kolmonen ja nelonen toisen pelastusparin.


Pelastusryhmän jäsenten istumajärjestys sammutusautossa

Pelastusryhmän jäsenet istuvat sammutusautossa tietyissä paikoissa. Konemies toimii kuljettana ja ryhmänjohtaja istuu etupenkillä. Takapenkillä ensimmäinen pelastuspari istuu ovien vieressä ja toinen pelastuspari keskellä.


Pelastusryhmä käskynantomuodossa

Harjoituksissa voidaan käyttää käskynantomuotoa sammutusauton edessä.


Pelastusryhmän jäsenten välinen viestintä

Pelastusryhmän johtaja, konemies ja pelastusparit voivat olla radioyhteydessä toisiinsa käyttäen virve-käsiradioita, jotka toimivat viranomaisradioverkossa.

Selvityksiä tehdessään pelastusryhmän jäsenet voivat viestiä myös käsimerkein. Kun vesi halutaan tietylle liittimelle asti, voidaan näyttää vesimerkki nostamalla käsi ylös. Merkkiä voidaan tehostaa kuuluvaäänisellä pyynnöllä ”Vettä!”. Merkin saaja toistaa aina merkin, jotta merkin antaja tietää viestin menneen perille.

Jos johdossa on painetta sammutustyöhön liian vähän, lisää painetta voi pyytää liikuttamalla vesimerkissä kättä ylös-alas. Vastaavasti jos painetta johdossa täytyy vähentää, käännetään käsi alaspäin ja liikutetaan kättä ylös-alas.

Kun veden syöttö halutaan keskeyttää levitetään kädet sivuille.


Perusselvitys

Perusselvitys on palokunnan yleisimmin sammutustehtävissä käyttämä selvitys. Perusselvitystä on helppo laajentaa tai täydentää tilanteen niin vaatiessa.

 


Työnjako perusselvityksessä

Ryhmänjohtaja tiedustelee, tekee tilannearvion ja johtaa toimintaa.


Konemies käyttää pumppua, selvittää lisävesivalmiuden ja valvoo tarvittaessa savusukellusta.


Ykkönen sammuttaa. Ykkönen selvittää työletkun vuorojakoliittimeltä ja liittää suihkuputken letkun päähän.


Kakkonen murtaa tai raivaa tarvittaessa. Lisäksi kakkonen auttaa ykköstä työletkujen selvityksessä ja käyttää lämpökameraa.


Kolmonen selvittää varmennetun pääletkun ja vie vuorojakoliittimen paikalleen. Varmentava pääletku tarkoittaa käytössä olevan pääletkun viereen selvitettävää kuivaa pääletkua letkurikon varalle. Kolmonen liittää ykkösen työletkun vuorojakoliittimen oikeanpuoleiseen liittimeen. Lisäksi kolmonen toimii savusukellustilanteessa suojaparissa nelosen kanssa.


Nelonen selvittää suojaparin työletkun ja toimii savusukellustilanteessa suojaparissa kolmosen kanssa.


Suoritusvarmuus

Perusselvityksen ennalta sovittu muoto ja työnjako tuovat varmuutta ja nopeutta. Jokainen tietää ennalta mitä tekee ja tehokas pelastustoiminta päästään aloittamaan mahdollisimman nopeasti.


Harjoitukset

Kalustotuntemus

Tunnistatko perusselvityksessä tarvittavan kaluston?


Viestintä käsimerkein selvityksissä

Mitä käsimerkit tarkoittavat? Raahaa oikea merkitys kuvan alapuolelle.


Muistipeli: Perusselvityksen työnjako

Yhdistä pelastusryhmän jäsen ja kalusto.


Istumajärjestys sammutusautossa

Raahaa pelastusryhmän jäsenet oikeille istuinpaikoille.


Tehtävänjako perusselvityksessä

Kuka kukin on? Raahaa tiedot paikoilleen.