24.3.2020 Nuoriso-osaston etäharjoitus: Selvitykset

Harjoitus koostuu tietoiskusta ja erilaisista tehtävistä. Voit valita, mitkä tehtävät teet ja koska. Olette eri-ikäisiä, joten osa tehtävistä on vaikeampia ja osa helpompia.


Tietoisku

Selvitykset sammutustehtävissä

Selvitykset jaetaan alkuselvityksiin ja lisäselvityksiin.

Perinteisiä alkuselvityksiä ovat

  • Työjohtoselvitys
  • Perusselvitys
  • Vaahtokalustoselvitys

Alkuselvitys on kalustoselvitys, joka mahdollistaa palon sammuttamisen aloittamisen (eli tehokkaan pelastustoiminnan aloittamisen).

Lisäselvitykset täydentävät alkuselvityksiä tai varmistavat sammuttamisen jatkuvuuden esimerkiksi syöttämällä lisävettä. Lisävesiselvityksistä meillä on harjoitus toukokuussa.

Seuraavassa käydään tarkemmin läpi työjohtoselvitys ja perusselvitys.

Työjohtoselvitys

Milloin?

Työjohtoselvitystä käytetään kun palo on pieni ja sillä ei ole leviämisvaaraa tai kun paloa ei vielä ole, mutta syttymisvaara on ilmeinen.

Lisäksi suurissa avopaloissa voidaan käyttää työjohtona 76 mm letkua, jolloin selvitystä kutsutaan järeäksi työjohtoselvitykseksi.

Mitä kalustoa tarvitaan?

Suihkuputki ja työletkua

Lisäksi tarvitaan syöttöletkua ja vuoroliitin lisävesivalmiutta varten.

Miten?

Perusselvitys

Milloin?

Perusselvitys on palokunnan yleisimmin käyttämä selvitys. Perusselvitystä on helppo laajentaa tai täydentää tilanteen niin vaatiessa.

Perusselvitystä käytetään,  kun

  • palo on pieni, mutta sillä on leviämisvaara
  • palo on jo kehittynyt suuremmaksi
  • paloa ei vielä ole, mutta sen syttymis- ja leviämisvaara on ilmeinen

Mitä kalustoa tarvitaan?

Suihkuputki, työletkua, vuorojakoliitin, pääletkua

Lisäksi tarvitaan toinen suihkuputki ja lisää työletkua suojaparia varten, pääletkua rinnakkaisen pääjohtoon sekä syöttöletkua ja vuoroliitin lisävesivalmiutta varten.

Miten?

Perusselvitys videona

Videossa näet perusselvityksen nuoriso-osaston kouluttajien tekemänä liukkaalla talvikelillä muutama vuosi sitten. 🙂

Tämän illan harjoituksissa käytiin läpi pelastusyksikön ensitoimenpiteitä eli perusselvitystä. Hiukan uusia näkökulmiakin kokeiltiin. Liukasta oli mutta pahemmilta kuperkeikoilta vältyttiin kun vauhti pidettiin maltillisena.

Julkaissut Rantakulman VPK Torstaina 12. tammikuuta 2017

Tehtävät

Tunnistustehtävä

Yhdistä kuva ja nimi. Kerää kirjaimet numerojärjestyksessä ja saat tarkastussanan.

Tarkastussana on sammute, jonka sammutusvaikutus on tukahduttava.


Etsi alkuselvitykset

Alkuselvitys mahdollistaa sammuttamisen aloittamisen. Mitkä seuraavista selvityksistä ovat alkuselvityksiä? Muut ovat lisäselvityksiä, jotka täydentävät alkuselvitystä tai tukevat sammuttamisen jatkamista pidempään.

Vihje: Laatikossa on kolme alkuselvitystä.


Anagrammi

Tunnistatko, mitkä alkuselvityksissä tarvittavat kalustot ovat kirjainyhdistelmien takana? Kerää oikeat kirjaimet numerojärjestyksessä ja saat tarkastussanan!


Totta vai tarua?

Päättele jokaisen väitteen kohdalla, onko se totta vai tarua ja ota oikea kirjain talteen. Kirjaimista muodostuu tarkastussana.

Tarkastussana on alkuselvitys.


Pähkinä

Vihje: Tässä tehtävässä ei tarvitse osata erilaisia laskutoimituksia, riittää että tuntee numerot ja osaa katsoa asioita eri näkökulmista.


Kuntohälytys

Tee kuntohälytystehtäviä vain terveenä!

Viikon kuntohälytystehtävänä on tehdä pyöräily- tai kävelylenkki Lemun taistelun muistomerkille perheen tai sisaren kanssa ja ottaa siitä valokuva.

Sijainti: Kansalaisen karttapaikka, Google Maps

Tietoa muistomerkistä: Kaarinan kaupunki


Lisämateriaali: Suomen pelastusalan keskusjärjestön videot alkuselvityksistä

Työjohtoselvitys

Perusselvitys
Edellisen viikon tehtävien oikeat vastaukset

Tunnistustehtävä: LIITIN

Totta vai tarua: LETKUSILLAT

Pähkinä: