5.5.2020 Nuoriso-osaston etäharjoitus: Lisävesiselvitykset

Harjoituksen aiheena on lisävesiselvitykset. Harjoituksen aihe kuuluu palokuntanuorten toisen tasokurssin (TaKu 2) sisältöön.

Alkuselvityksiä voi tarvittaessa kerrata aiemmasta harjoituksesta, 24.3.2020 Selvitykset.


Tietoisku

Sammutustehtävissä käytettävät selvitykset jaetaan alkuselvityksiin ja lisäselvityksiin. Alkuselvitys mahdollistaa palon sammuttamisen aloittamisen. Lisäselvityksillä voidaan täydentää alkuselvitystä tai varmistaa sammuttamisen jatkuvuutta esimerkiksi syöttämällä lisävettä.

Lisäselvityksiä, joiden tarkoituksena on tuoda lisävettä sammutustyöhön, voidaan kutsua lisävesiselvityksiksi. Lisävesiselvityksiä ovat säiliöautoselvitys, paloposti- tai vesiasemaselvitys sekä moottoriruiskuselvitys.


Säiliöautoselvitys

Jos palopaikan lähellä ei ole sopivaa sammutusvedenottopaikkaa, tarvittava lisäsammutusvesi voidaan tuoda palopaikalle säiliöautoilla.


Moottoriruiskuselvitys

Moottoriruiskulla voidaan ottaa vettä luonnonvesipaikoista kuten lammesta, järvestä, merestä, joesta tai ojasta.


Palopostiselvitys

Palopostiselvityksessä vesi otetaan palopostista, jonka vesi tulee vesijohtoverkosta. Paloposti voi olla maanalainen, maanpäällinen tai seinässä. Maananalaista palopostia kutsutaan maapalopostiksi.

Maapalopostin selvittämiseen tarvitaan pystyputki ja palopostiavain.

Maapaloposti on kaivo, jonka pohjalla on liitin vesijohtoverkkoon ja sulkuventtiili. Maapalopostin voi paikantaa palopostikyltin avulla.

Palopostikyltin oikeassa yläkulmassa on runkolinjan paksuus millimetreinä. Palopostiavaimen kuvan alla olevat luvut kertovat palopostin sijainnin. Esimerkiksi alla olevista kuvista ensimmäinen kertoo palopostin sijaitsevan 9,3 metriä suoraan kyltistä eteenpäin ja 11,2 metriä kyltistä vasemmalle.

Maapalopostin kansi voi olla pyöreä tai suorakaiteen muotoinen. Usein kannessa on teksti PALOPOSTI. Kansi voi olla esimerkiksi keskellä tietä, tien reunassa tai pientareella. Joskus kansi voi olla peittynyt lumeen, jäähän, lehtiin tai maahan.

Kaivon löytymisen jälkeen kaivon kansi avataan, pystyputki liitetään kaivon pohjassa olevaan liittimeen ja sulkuventtiili avataan palopostiavaimella.

Ennen letkun liittämistä pystyputkeen vettä valutetaan maahan kunnes vesi näyttää puhtaalta.

Käytön jälkeen maapaloposti tulee tyhjentää palopostin tyhjennyspumpulla jäätymisen estämiseksi.


Maapaloposteja toimintavarmempia ovat maanpäälliset palopostit, jotka ovat monin paikoin korvanneet maapalopostit ja joita näkee etenkin uudemmilla asuinalueilla.


Vesiasemaselvitys

Vesiasemaselvityksessä lisävesi otetaan vesiasemasta. Vesiasema on liitetty paksumpaan runkoputkeen kuin paloposti ja siitä saa vettä ulos enemmän samassa ajassa.

Vesiasemaselvitykseen tarvitaan vesiasemaliitin ja palopostiavain tai vesiasema-avain.

Vesiaseman tunnistaa harmaasta tai ruskeasta suojalaatikosta. Usein palopostimerkki on kiinni laatikon kyljessä.


Tehtäviä


Kaluston tunnistaminen

Lisävesiselvitysten kaluston lisäksi mukana on myös aiemmissa harjoituksissa ( 17.3.2020 Letkukalusto, 24.3.2020 Selvitykset) kerrattua kalustoa .


Vesitien osat

Vesitie on kalustosta muodostettu kokonaisuus, jolla vesi voidaan siirtää vedenottopaikasta suihkuputkelle. Erilaiset letkujohdot ovat olennainen osa vesitietä. Raahaa johtojen nimet kuvassa oikeisiin kohtiin.


Lisävesiselvitykset

Etsi parit. Valitse käännettävä kortti painamalla korttia.


Vedenottopaikat


Palopostikyltti


Kuntohälytys

Tee kuntohälytystehtäviä vain terveenä!

Viikon kuntohälytystehtävänä on tehdä pyöräily- tai kävelylenkki ja etsiä palopostikyltti. Mitä tietoja kyltistä löytyy? Löydätkö palopostin? Laita kuva kyltistä Whatsapp-ryhmään.


Erikoistehtävä

Katso 1970-luvun lopulla kuvattu video nuorten maapalopostiharjoituksesta. Miten palopostin kannen paikka selvitettiin vaikka lunta oli paljon? Tunnistatko pystyputken ja palopostiavaimen videolta? Tuliko palopostista alusta asti puhdasta vettä?